Biudžetų ir ateities pinigų srautų modeliavimas

Kiekviena įmonė, siekdama sėkmingai dirbti rinkoje, planuoja savo veiklą: numato veiklos kryptis, planuoja priemones numatytiems tikslams pasiekti ir prognozuoja būsimąjį veiklos rezultatą. Tačiau tik tos įmonės, kurios parengia veiklos biudžetus, sugeba dirbti tikrai efektyviai, nes tik sudarius biudžetus galima racionaliai numatyti ir paskirstyti įmonės išteklius iškeltoms užduotims įvykdyti ir įvertinti įmonės padalinių ar darbuotojų numatomą naudą ar ribotas galimybes. Biudžetus reikėtų peržiūrėti kas mėnesį ir atatinkamai vertinti perspektyvas.
Nemaža dalis įmonių apsiriboja vien tik pardavimų ir išlaidų biudžetų sudarymu. Tačiau labai svarbu suprasti, kad reikėtų planuoti ir valdyti ne tik pajamas ir išlaidas, bet ir balansą: atsargų, pirkėjų įsiskolinimo, skolų tiekėjams ir kitų balanso straipsnių lygį. Balanso planavimas ir kontrolė įgalintų geresnį pinigų srautų valdymą, kas, savo ruožtu, didintų firmos vertę.

Mes galime jums padėti sudaryti jūsų bendrovės biudžetus ir įvertinti būsimus pinigų srautus. Turime didelę tokio darbo patirtį...

El. paštas
Tema
Žinutė